เยาวชนกับเครือข่ายสังคมบนโลกอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน

Categories:  นวัตกรรม

ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตได้พัฒนาไปมาก มีการสร้างเครือข่ายให้เข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา จนได้ชื่อว่า คนรุ่นใหม่จะมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาเครือข่ายนี้ มีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่การใช้อีเมล์ การพูดคุย การเซต การสร้างห้องคุยแบบเห็นตัวตน เช่น Cam Frog การสื่อสารแบบเห็นหน้าตา การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสังคม เช่น hi5 Face book การสร้างเวทีแสดงความคิดเห็นแบบบล็อก การแลกเปลี่ยนและเข้าถึงข่าวสารแบบต่างๆ เช่น ยูทิว และยังมีการประยุกต์ใช้งานได้อีกมากมาย หลายอย่าง รวมถึงการเล่นเกมออนไลน์

การเล่นเน็ต จึงเป็นคำกล่าวแบบรวมๆ ที่หมายถึงการเล่นที่มีการออนไลน์บนเครือข่ายสังคมถือเป็นอีกหนึ่งสื่อดิจิตอลที่กำลังมาแรงในกระแสสังคมปัจจุบัน ด้วยอัตราการเติบโตของตลาด เม็ดเงินจากทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เพื่อโอกาสในการทำกำไร ผลที่ตามมาคือ ยอดผู้ใช้เครือข่ายสังคมที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมา ดังตัวอย่างการเล่นเซต เล่นไฮไฟว์ เล่นเกมออนไลน์ ซึ่งผู้บริโภคเหล่านี้ ส่วนหนึ่งก็คือเด็กและเยาวชนไทย ของพวกเรานี่เอง

เมื่อทุกสิ่งเปรียบเสมือนดาบสองคม การออนไลน์ที่ดูเป็นเรื่องการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว เริ่มมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมออนไลน์ที่มีพฤติกรรมการเลียบแบบความรุนแรง การเซต และการเล่น Cam Frog มีการล่อลวง หรือแม้แต่ภาวการณ์ติดเน็ตที่ต้องเสียเวลากับการเล่นเน็ต ทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่หลายคนมั่นใจว่าเกิดขึ้นจากการออนไลน์ แต่การเล่นเน็ตเป็นตัวปัญหาจริงหรือ? หรือใครกันที่ควรรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นนี้? ว่าที่จริงการเล่นเกมจะว่าเป็นโทษเสียทีเดียวคงไม่ได้ อาชีพของเด็กคือ “เล่น” การเล่นแต่ละยุคสมัย ก็คงต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ สังคมยุคไอที เด็กจะเข้าถึงไอที โดยจะมีจุดเริ่มต้นจากการเล่นคอมพิวเตอร์ เกม ก่อนแล้วจึงประยุกต์ไปสู่รูปแบบต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ จะสอนให้เด็กได้รู้จักการจัดการแบบเป็นระบบ ทำอะไรเป็นระบบ และความชำนาญการเล่นเกม ประโยชน์ของการเล่นเกมอย่างเช่น การใช้เครื่องมือทั้งทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม ก็คงหนีไม่พ้นการใช้คอมพิวเตอร์ออนไลน์ เด็กที่เล่นเกมเก่ง ในอนาคตถ้าเป็นแพทย์ก็คงจะมีความสามารถผ่าตัดผ่านกล้อง โดยดูทางโทรทัศน์ ผ่าตัดอวัยวะภายใน และสามารถผ่าตัดทางไกล โดยการควบคุมด้วยปุ่มบังคับต่างๆ ได้ดี

 

Comments are closed.