การขี่ม้าได้รับการพิจารณาว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่ง

Categories:  อินเตอร์เน็ต

การขี่ม้าได้รับการพิจารณาว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดี ไม่เพียงม้า แต่สำหรับผู้ขับขี่ก็ได้รับด้วยเป็นอย่างดี เพราะผู้ขับขี่มีการใช้กล้ามเนื้อหลักที่จะรักษาที่นั่งเพื่อทรงตัวบนหลังม้า นั่งอย่างถูกต้องบนอาน และใช้กล้ามเนื้อขาเพื่อสื่อสารกับม้า การหายใจที่เป็นจังหวะและท่าทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องทั้งหมด ช่วยเสริมสร้างหลักการทำงานของร่างกายปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ท่านที่ฝึกขี่ม้าและเรียนรู้พื้นฐานของการจัดการท่าที่เหมาะสมในขณะที่อยู่บนหลังม้ามาบ้างแล้ว จะพบว่า ท่าทางที่ดีในขณะที่คุณนั่ง อาจส่งผลให้อาการปวดหลังที่มีนั้นทุเลาลดลงบาง การฝึกซ้อมขี้ม้าอย่าสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มเติมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง ให้มีประสิทธิภาพไม่ปวดหลังง่ายทุกครั้งในขณะที่ขี่ ทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณทั้งหมด จะเป็นส่วนหนึ่งของม้า การออกกำลังกายด้วยการขี่ม้าจึงถือเป็นการฝึกสมาธิที่ดี เมื่อคุณเลือกรูปแบบของการขี่ที่คุณต้องการในการฝึกขี่ได้แล้ว รูปแบบที่ฝึกฝนเป็นประจำ ชั่วโมงของการออกกำลังกายและความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างม้าและผู้ขับขี่ ในที่สุดคุณจะมีสไตล์การขี่เป็นของตัวเอง คุณกับม้าจะเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

การทำงานของอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะร่างกายโดยรวมในขณะที่ขี่ กล้ามเนื้อต้นขาด้านในจะได้รับการออกกำลังกาย ซึ่งได้จากการใช้สื่อสารคำสั่งไปยังม้า อัตราการเต้นหัวใจเมื่อคุณออกกำลังกายด้วยการขี่ม้า จะมีการใช้กล้ามเนื้อมากขึ้น จึงมีผลให้ร่างการกระตุ้นความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นอีกด้วยนักกายภาพบำบัดอธิบายว่า นอกจากการเคลื่อนไหว(การเดิน) ของม้าช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการการเคลื่อนไหว และจังหวะการเดิน ยังส่งผลต่อการจดจำแก่ผู้ที่นั่งบนหลังม้า อีกทั้งการเคลื่อนไหวของม้าในแต่ละช่วงการเดินเทียบได้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้จึงทำให้ม้าถูกน้ำมาฝึก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและสติปัญญา เมื่อเด็กขึ้นไปอยู่บนหลังม้า ม้าจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านการทรงตัวเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยร่างการของผู้ป่วยจะมีการปรับตัวเอง เป็นเหมือนกลไกลอัตโนมัต หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นสัญชาติญาณของความอยู่รอดมนุษย์ ที่พยายามจะรักษาสมดุลของตนเอง เพื่อไม่ให้ตนเองตกจากหลังม้า

Comments are closed.