คุณต้องการรถพยาบาลหรือไม่

Categories:  นวัตกรรม

รถพยาบาล การตอบสนองความต้องการ จำเป็นทางการแพทย์ อาจหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้

คุณต้องถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติโดยรถพยาบาลเพื่อรับการรักษาพยาบาลทันที

ในฐานะที่เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแล้วคุณต้องย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลหรือสถานที่อื่นสำหรับขั้นตอนทางการแพทย์บางอย่าง คุณเคยเรียกรถพยาบาล แต่ก่อนที่คุณจะมาถึงคุณได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพแล้วการขนส่งรถพยาบาลจะไม่ได้รับการคุ้มครองอีกต่อไป มีการเรียกรถพยาบาลมาก่อน แต่ในระหว่างนี้คุณได้รับความสนใจอย่างมืออาชีพจากนั้นไม่ควรเดินทางไปที่โรงพยาบาลอีกต่อไป เมื่อต้องการรถพยาบาลทางอากาศคุณจะได้รับความคุ้มครองเมื่อได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

สวัสดิการพยาบาลไม่ได้รับชำระภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

เมื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ในรถพยาบาลที่ครอบคลุมโดยแผนประกันสุขภาพของรัฐเอกชนหรือโครงการรถพยาบาลของรัฐ  มณฑลแล้ว อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายส่วนเกินอาจได้รับการคุ้มครองเมื่อแผนการพยาบาลที่มีอยู่ไม่จ่ายค่าบริการเต็มจำนวน

เมื่อคุณย้ายจากโรงพยาบาลสาธารณะแห่งใดแห่งหนึ่งหรือศูนย์ที่ได้รับการรับรองไปยังอีกแห่งโดยรถพยาบาลในขณะที่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา เมื่อคุณออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณจะไม่สามารถรับประโยชน์จากรถพยาบาลได้

เมื่อเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาคุณต้องเดินทางไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อรับการรักษาเนื่องจากโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาไม่ได้รับความสะดวกในการดูแลอย่างเหมาะสม บางครั้งโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาที่ทำการโอนเงินของคุณจะรับใบเรียกเก็บค่ารถพยาบาลสำหรับคุณ ถ้าคุณอายุ 65 ปีและอาศัยอยู่ในวอชิงตันคุณมีสิทธิ์ได้รับบริการรถพยาบาลฟรีหรือได้รับเงินอุดหนุน หากคุณมีสิทธิ์รับบริการที่ได้รับเงินอุดหนุนคุณอาจสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ไม่ได้เปิดเผยจาก Medibank ผู้ที่อาศัยอยู่ใน NSW ACT ที่ได้จ่ายเงินค่ารถพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของค่าประกันสุขภาพของคุณแล้วและคุณมีสิทธิได้รับใบอนุญาตให้รถพยาบาลของรัฐและหากคุณมีบัตรสัมปทานเครือจักรภพคุณอาจได้รับการยกเว้นจากการจ่ายค่าบริการรถพยาบาลของรัฐ แน่นอนว่าควรตรวจสอบกับรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐของคุณเพื่อหาว่ามีอะไรบ้างและสิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการขนส่งรถพยาบาลโปรดจำไว้ว่าถ้าคุณเลือกซื้อรถพยาบาลหรือเพิ่มในแผนบริการด้านการดูแลสุขภาพส่วนตัวที่มีอยู่ของคุณให้เปรียบเทียบรถพยาบาลที่ครอบคลุมเพื่อหาคนที่มีความครอบคลุมมากที่สุดที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ ผู้เขียน Liz Ernst เขียนเรื่องการประกันสุขภาพในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา

การประกันสุขภาพภาคเอกชนเป็นค่าใช้จ่ายของชาวออสเตรเลียอย่างน้อยควรคำนึงถึงแฟคตอริ่งในงบประมาณของพวกเขา กองทุนต่างๆมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มคนที่แตกต่างกัน ไปที่เว็บไซต์ ประกันสุขภาพของคุณ ใช้บริการคลิกที่นี้ http://www.78responder.com

Comments are closed.