Inspection และวิธีการที่เป็นไปได้สำหรับการตรวจสอบผู้ขาย

Categories:  บริการ

ผู้ซื้อสามารถดำเนินการตรวจสอบโดยมอบหมายผู้ตรวจสอบของตนเองหรือใช้หน่วยงานตรวจสอบบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการตรวจสอบเพื่อรับรายงานการตรวจ inspection เยี่ยมบันทึกประจำรุ่นการตรวจสอบและใบรับรองการตรวจสอบ inspection เราสามารถแบ่งประเภทผู้ซื้อออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้อุปกรณ์ปลายทางและอื่น ๆ เป็น บริษัท วิศวกรรมภายใต้สัญญาของผู้ใช้ปลายทาง เมื่อผู้ซื้อเป็นผู้ใช้ปลายทางโดยส่วนใหญ่ผู้ตรวจสอบทางเทคนิคของพวกเขา

จะไม่มีความสามารถในด้านการตรวจสอบผู้ขาย พวกเขามีคุณสมบัติมากในด้านการตรวจสอบ inspection ในบริการ สองฟิลด์นี้มีความแตกต่างกันมากและผู้ที่ผ่านการรับรองในฟิลด์หนึ่งไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองในอีกฟิลด์หนึ่งตัวอย่างเช่นผู้ตรวจสอบภาชนะรับความดันซึ่งทำงานในโรงกลั่นและไม่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ inspection ร้านค้า หากเขาหรือเธอได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบผู้ขายพวกเขาจะไม่สามารถทำงานมอบหมายนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ควบคุมคุณภาพที่มีบุคลากรควบคุมคุณภาพที่มีความสามารถ

เราได้เห็นอุปกรณ์จำนวนมากที่ได้รับการตรวจสอบ inspection ด้วยวิธีนี้และเมื่อนำไปใช้บริการก็มีปัญหาสิ่งนี้ไม่เป็นความจริงสำหรับ บริษัท ผู้ใช้ปลายทางรายใหญ่ที่มีแผนกวิศวกรรมของตนเองและผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการตรวจสอบผู้ขายผู้ซื้อกลุ่มที่สองคือ บริษัท inspection วิศวกรรมที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมากสำหรับงานวิศวกรรมการจัดหาและการก่อสร้างจาก บริษัท inspection ผู้ใช้ปลายทาง โดยปกติ บริษัท วิศวกรรมที่มีชื่อเสียงจะมีแผนก

ควบคุมคุณภาพ inspection ที่มีบุคลากรควบคุมคุณภาพที่มีความสามารถ บุคลากรเหล่านี้มีความสามารถ แต่ถ้าคุณดูแผนผังองค์กรของบริษัทวิศวกรรมส่วนใหญ่คุณจะเห็นแผนกควบคุมคุณภาพที่ทำงานภายใต้การจัดการของแผนก inspection จัดซื้อฝ่ายจัดซื้อพยายามสั่งซื้อเร่งและจัดหาสินค้าให้ตรงเวลาไปยังสถานที่ก่อสร้างและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าใด ๆ ปัญหาเริ่มต้นที่นี่ inspection คือความจริงที่ว่าวิศวกรควบคุมคุณภาพรายงานความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในระดับที่สูงขึ้นหมายความว่าฝ่ายจัดซื้อเพิกเฉยเพียงแค่ส่งมอบอุปกรณ์ไปยังไซต์ตรงเวลา

การตัดสินของผู้ตรวจสอบผู้ซื้อไม่สามารถเป็นกลางและเป็นอิสระด้วยเหตุผล

ดังนั้นบุคลากรควบคุมคุณภาพของบริษัทวิศวกรรมจึงไม่สามารถเป็นอิสระได้เนื่องจากเหตุผลนี้นอกจากนี้ข้อกังวลอื่น ๆ คือความไม่เป็นกลาง บุคลากรควบคุมคุณภาพของบริษัท inspection วิศวกรรมตลอดจนผู้ตรวจสอบของผู้ใช้ปลายทางนั้นไม่เป็นกลางผู้ผลิตเป็นฝ่ายแรกและผู้ซื้อถือเป็นฝ่ายที่สอง การตัดสินของผู้ตรวจสอบผู้ซื้อไม่สามารถเป็นกลางและเป็นอิสระด้วยเหตุผลที่อาจทำให้เกิดข้อพิพาทมากมายระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิตตามมาตรฐานนี้บริการ inspection ของบริษัทเหล่านี้ต้องมีให้สำหรับทุกฝ่ายเช่นผู้ซื้อผู้ขายซัพพลายเออร์เป็นต้นบริษัท inspection เหล่านี้จะต้องเป็นอิสระ

และเป็นกลางในการลงนามในสัญญากับผู้ซื้อหรือผู้ขาย inspection สิ่งนี้จะได้รับการพิจารณาเมื่อได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานรับรองแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบร้านค้าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือมอบหมายให้หน่วยงาน TPI ทำการตรวจสอบร้านค้าและรายงานให้ลูกค้าทราบ inspection คือ ผู้ตรวจสอบบุคคลภายนอกย่อมไม่มีผลเสียข้างต้นจำนวนครั้งในการตรวจเยี่ยมและจุดพยานขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและระบุไว้ในเอกสารแผนการตรวจและทดสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://qualitechplc.com/

Comments are closed.